Brykiet produkowany w Niemczech

ponad 100 lat tradycji

pokaż więcej

Uniwersalne
paliwo

z
uszlachetnionego
węgla
brunatnego

pokaż więcej
PL / DE / RU

PYŁ WĘGLA BRUNATNEGO

Pył węgla brunatnego jest nowoczesnym nośnikiem energii do paleniskowych instalacji kotłowych i przemysłowych. Posiada wysoką wartość energetyczną i naturalnie niską zawartość siarki oraz popiołu.

Pył węgla brunatnego to uszlachetnione drobnoziarniste paliwo, które posiada właściwości upodabniające je do paliwa płynnego, zapewnia wygodę stosowania porównywalną z olejem. Duża powierzchnia aktywna oraz wysoka zawartość cząstek lotnych zapewniają doskonałą zdolność do zapłonu, wysoką reaktywność oraz pierwszorzędne właściwości palne.

Pył wytwarzany jest z surowego węgla brunatnego, który zostaje rozdrobniony, wysuszony, przefiltrowany i zmielony. Rygorystyczne zarządzanie jakością, począwszy od fazy surowcowej, poprzez produkcję, a na logistyce kończąc – zapewnia nieustannie wysoką jakość paliwa. Ponadto paliwo to jest tańsze niż olej czy gaz, charakteryzuje się stabilnymi cenami i będzie dostępne jeszcze przez długi okres czasu.

Wartości analityczne

Uziarnienie:
Frakcja 0,20 mm 13,0 % ciężaru
Frakcja 0,09 mm 40,0 % ciężaru
Zawartość wody 10,5 % ciężaru
Popiół <6,0 % ciężaru
Części lotne 45,5 % ciężaru
Siarka 0,8 % ciężaru
Wartość energetyczna (Hu) w MJ/kg > 21,0